Välkommen till A och O

A och O är ett företag som arbetar med stresshantering och på ett djupare plan med personkännedom. De områden som vi arbetar inom är personlig utveckling, våra känslor, hur vi byggt dem och deras makt om vi inte behärskar dem. Identifiering av känslor för att kunna förstå och hantera dem. Hur vi fungerar ensamma och tillsammans med andra. Samt mental träning och avslappningstekniker.


Egologi, vad är det?

Egologi är läran om vårt "jag" och jagets känslor, deras samband till varandra, uppkomst och egenskaper. Det som man kallar psykologi handlar om människor som har andra människor omkring sig men som de senare generationerna har förändrat genom att passera nya gränser för vad människan accepterar. Acceptansen av högre ribba och sprängda gränser, normer och värderingar har drivit människan till att focusera alltmer på sitt ego...


Vägen till din egen väg.

Alla vandrar på en livsväg som vi är mer eller mindre medvetna om. Vi har kanske under olika skeden i vårt liv haft funderingar på hur livet kunde bli på det här viset. Ibland har vi stillat oss för att se tillbaka, men bara för en kort stund pga. den verklighet vi lever i idag tar all vår uppmärksamhet...